Outros personaxes

Benito Casasnovas

Cesáreo Corbal. 04 de setembro 1933. Vigo
Pastor Candeira paseando por Vigo