Alejandro Viana

26 de novembro de 1925. Vigo

9 de maio de 1944. México D.F

9 de maio de 1944. México D.F. (Reverso da fotografía anterior)