Actos sociais

Viana en Mondariz Balneario. 23 xullo de 1916
En Mondariz Balneario. 23 xullo de 1916 (Reverso da fotografía anterior)

Viana en Mondariz Balneario
Viana en Mondariz Balneario

Viana e Josefina en Mondariz Balneario
Viana e Corbal en Mondariz Balneario
Viana e Corbal en Mondariz Balneario. 17 de xullo de 1922
Viana e Corbal en Mondariz Balneario. 17 de xullo de 1922 (Reverso da imaxe anterior)

Viana en Mondariz Balneario. 17 de xullo de 1922

Viana en Mondariz Balneario. 17 de xullo de 1922 (Reverso da imaxe anterior)
Viana en Mondariz Balneario

Viana en Mondariz Balneario. 17 de xullo de 1922

Viana en Mondariz Balneario. 17 de xullo de 1922 (Reverso da imaxe anterior)
Viana e Josefina en Mondariz Balneario. 23 de agosto de 1925

En Mondariz Balneario. 23 de agosto de 1925 (Reverso da imaxe anterior)
Viana e Josefina en Mondariz Balneario. 23 de agosto de 1925

Viana e Josefina en Mondariz Balneario
En Mondariz Balneario (Reverso da imaxe anterior)
Viana xunto ás directivas do mercantil de Vigo e A Coruña
Viana xunto ás directivas do mercantil de Vigo e A Coruña

No círculo mercantil (libro Bernárdez)
Viana nun hotel en Entre os Ríos. Portugal. 14 de setembro de 1934
Viana nun concerto en Vigo. 17 de agosto de 1910
Viana nun concerto en Vigo. 17 de agosto de 1910 (Reverso da imaxe anterior)

Concerto en Vigo
Concerto en Vigo
Concurso hípico en Vigo.16 de agosto de 1910
Concurso hípico en Vigo.16 de agosto de 1910 (Reverso da imaxe anterior)

Acto relixioso en Vigo

Acto relixioso en Vigo
Acto relixioso en Vigo
Acto relixioso en Vigo (Reverso da imaxe anterior)