Actividade política

Viana, Gregorio Espino e Calvo Sotelo en Vigo. 31 de agosto de 1924
Viana, Gregorio Espino e Calvo Sotelo en Vigo. 31 de agosto de 1924
05 de decembro de 1926. Viana na despedida de Gregorio Espino como Alcalde. Vigo
Orla dos deputados do Frente Popular,  coa imaxe de Viana. 16 de febreiro de 1936
Viana, Castelao e outros. Entrega do Estatuto de Autonomía de Galicia ao Presidente das Cortes en Madrid . Xullo de 1936
Viana, Castelao e outros. Entrega do Estatuto de Autonomía de Galicia ao Presidente das Cortes en Madrid . Xullo de 1936
Viana e Amado Garra (no centro). Palma de Mallorca 16 de xuño de 1934
Viana e Pardo Gayoso en México D.F. En novembro de 1945

Viana e outros deputados nas Cortes no exílio, México D.F. 1945
Viana e Cándido Bolívar. México D.F